Ce este CitySense?

CitySense este un program de finanțare ce sprijină crearea unor prototipuri de soluții de tip Smart City, care, prin utilizarea tehnologiei, contribuie la creșterea calității vieții în Sibiu (calitatea aerului și a mediului înconjurător, nivelul de congestie în trafic, utilizarea pistelor de biciclete sau a parcărilor, calitatea apei potabile, implicarea civică și utilizarea spațiului public, suprafața de spații verzi etc.).

Căutăm inovatori pasionați de tehnologie și de mediul în care trăiesc, care vor să dezvolte soluții pentru nevoile stringente ale orașului și ale locuitorilor săi sau care pur și simplu vor să creeze proiecte care ne pot face viața în oraș mai frumoasă.

CitySense este implementat de Fundația Comunitară Sibiu, în parteneriat cu Wenglor și cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu.


De ce CitySense?

În contextul celei de-a patra revoluții industriale, odată cu progresele accelerate în conectivitate, senzori, inteligență artificială sau rețele sociale online, considerăm că tehnologia este o resursă importantă ce poate fi folosită mai eficient pentru creșterea calității vieții în oraș.

Orașele Smart sincronizează în mod armonios necesitățile locuitorilor legate de mediul ambiant, cu ajutorul datelor colectate prin intermediul noilor tehnologii. De la fluidizarea traficului și iluminat stradal bazate pe diverși senzori, la construirea blocurilor în modalități care permit folosirea la maxim a energiei solare, orașele Smart vin cu o paletă largă de necesități care așteaptă să fie identificate în mod corect și soluționate. Astfel, tehnologia devine o cale spre orașe mai prietenoase și mai eficiente cu cei care le trec pragul, folosind în mod mai inteligent resursele disponibile. Prin intermediul proiectelor finanțate prin CitySense, dorim să contribuim la formarea unor generații de cetățeni care înțeleg cum se dezvoltă orașele în mod sănătos și înțeleg că au potențialul și capacitatea de a contribui la conturarea acestora.

În ultimii ani, conceptul de Smart City a evoluat, dezvoltându-se modele care sunt mai bine aliniate cu nevoile comunităților. Dacă tehnologia era în centrul ideii inițiale și asta aducea în prim plan mai degrabă mașinile, clădirile și, în general, infrastructura orașului, conceptul de Responsive City completează modelul, (re)aducând omul, cetățeanul în centrul atenției.

Un oraș responsiv colectează date în real-time din și despre mediul înconjurător, dar și de la cetățeni, și mai mult de atât, simte, răspunde nevoilor acestora pe măsură ce ele apar. Orașul responsiv nu doar are răspunsuri la problemele acute ale orașului, ci folosește big data și tehnologia pentru creșterea calității, generează experiențe emoționale pozitive care cresc starea de bine a cetățenilor, abordând inclusiv nevoile lor psihologice și emoționale.

Pentru ca Sibiul să devină un oraș responsiv, avem în primul rând nevoie să colectăm cât mai multe date despre viața urbană, iar acestea să fie în timp real și deschise (open data) astfel încât inovatori din comunitate (ingineri, electroniști, programatori, inovatori sociali, arhitecți, urbaniști, designeri, pasionați de ciclism etc) să le poată folosi pentru dezvoltarea de soluții software sau hardware pentru creșterea calității vieții. Cetățenii devin astfel nu doar generatori de probleme (nevoi) ci și creatori sau facilitatori de tehnologie (soluții).


Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară Sibiu oferă granturi (finanțări nerambursabile) între 3.500 și 20.000 de lei, pentru proiecte ce constau în implementarea unor prototipuri care testează soluții tehnologice ce răspund la nevoile orașului.

În afară de finanțare, echipa Fundației Comunitare va oferi celor interesați să deruleze astfel de proiecte, instruire și consultanță pentru scrierea proiectelor, precum și asistență pentru obținerea autorizațiilor necesare din partea instituțiilor publice.  Consultanța pentru forma finală a aplicației se acordă, cu programare prealabilă (pe adresa lucia.sevestrean@fundatiacomunitarasibiu.ro), în zilele de luni, miercuri și vineri, între orele 17:00 și 20:00, până în 09.07.2018 inclusiv.

Partenerul principal Wenglor va pune la dispoziție, gratuit, senzori din propriul catalog de produse, dacă aceștia sunt necesari implementării proiectelor. Pentru detalii vă rugăm să contactați echipa FCS.


Cine poate aplica?

Pot înscrie proiecte echipele (minimum 2 membri) constituite ca:

 • Grupuri de prieteni, echipe (fără personalitate juridică);
 • Organizații non-guvernamentale (ONG-uri).

Este încurajată formarea de echipe multidisciplinare alcătuite din ingineri, electroniști, programatori, inovatori sociali, specialiști în transport, mediu, sisteme GIS, arhitecți, urbaniști, designeri, sociologi, antropologi, sportivi etc.

Proiectul trebuie implementat în municipiul Sibiu, iar aplicanții pot proveni și din alte localități.


Ce fel de proiecte sprijinim?

Vor fi selectate pentru finanțare proiectele care propun soluții pe unul dintre următoarele domenii:

 • colectare de date (big data, open data, senzori, aplicații mobile etc.);
 • mobilitate urbană (biciclete, parcări, transport public etc.);
 • spațiu public (mobilier urban responsiv, accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, instalații de artă etc.);
 • mediu (calitatea aerului, apei, solului, managementul deșeurilor etc.);
 • siguranță (alertare la dezastre, incidente etc.);
 • cetățeni (platforme de vot public, implicarea cetățenilor în decizii și dezvoltarea de soluții, sisteme GIS accesibile etc.) ;
 • alte domenii care pot fi legate de creșterea calității vieții în oraș.

Se va pune accent pe caracterul practic, aplicabil al soluțiilor propuse și pe o eventuală integrare a acestora într-o formă concretă, estetică (de tip instalație urbană, ansamblu interactiv, spațiu senzorial), ușor de montat în oraș, în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost concepute.


Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Sunt finanțate toate activitățile care conduc la crearea și dezvoltarea unui instrument-prototip utilizabil în cadrul unui Smart City. Astfel, următoarele tipuri de cheltuieli sunt considerate eligibile:

 • Cheltuieli materiale: echipamente, materii prime, componente (electronice, hardware etc.) și materiale consumabile;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare dezvoltării prototipului: cheltuieli cu energia electrică, telecomunicații, dezvoltare software, web hosting;
 • Cheltuieli cu achiziționarea de software și licențe;
 • Cheltuieli cu autorizații sau costuri de utilizare a domeniului public, costuri de montare a prototipului în vederea colectării de date.


Care este finanțarea?

În cadrul aplicației, o echipă poate solicita între 3.500 și 20.000 de lei.

Alocarea totală a fondului este de 80.500 de lei (sumă include premiul oferit cu ocazia hackathon-ului din 9 iunie 2018)


Cum facem selecția proiectelor?

Selecția proiectelor din concurs va fi făcută de un juriu independent format din experți în tehnologie, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor publice şi persoane active din comunitatea locală.

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două etape.

În prima etapă, echipa Fundației Comunitare Sibiu va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul programului;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în prezentul Ghid de finanțare;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

Proiectele declarate eligibile în această primă etapă vor intra în a doua etapă a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție, pe baza unei grile de evaluare. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 • capacitatea echipei: fiecare membru al echipei are sarcini bine definite și pentru care deține competențele necesare ducerii la îndeplinire a propriilor obiective propuse;
 • fezabilitatea proiectului propus: echipa solicitantă demonstrează că deține mijloacele tehnice (în cazul în care nu sunt bugetate distinct în formularul de aplicație) și know-how-ul necesare dezvoltării prototipului, după obținerea finanțării;
 • relevanța propunerii: echipa demonstrează că prototipul propus are o importanță semnificativă în crearea de soluții în sprijinul conceptului de responsive city;
 • gradul de inovare al soluției propuse: poate consta în caracterul original de abordare a nevoilor/disfuncționalităților orașului, în noutatea modului de implementare a soluției sau în caracterul aparte al demersului de colectare și utilizare a datelor;
 • utilitatea soluției: sunt încurajate propunerile de prototipuri care să rezolve problemele acute ale orașului Sibiu.


Cum primești finanțarea și ce responsabilități ai?

Finanțarea va fi alocată pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Sibiu, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți.

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

Echipa FCS va pune la dispoziția echipelor formulare standard pentru raportare.


Cine deține proprietatea intelectuală asupra rezultatelor proiectului?

Rezultatele proiectelor propuse și finanțate aparțin în totalitate echipei, conform înțelegerii interne a membrilor sau, în lipsa acesteia, fiecărui membru în parte, în mod egal.

FCS încurajează echipele de tipul grupurilor de inițiativă să dobândească o formă de organizare juridică prin care să continue activitățile inițiate prin proiect și, unde este cazul, să-și înregistreze legal drepturile de autor asupra livrabilelor create. În perspectivă, luați în considerare scalabilitatea prototipului propus și imaginați un flux de implementare pe scară largă a soluției, care se poate concretiza în oricare din cele trei feluri:

 • preluat și implementat de către autoritățile publice locale;
 • preluat și dezvoltat de către companiile interesate;
 • transformat într-o idee de start-up și exploatat ca business propriu. 


Ce trebuie evitat?

 • Prin program, încurajăm folosirea rațională a datelor colectate și considerăm că datele produse de către cetățean aparțin cetățeanului. O soluție care încalcă principiul confidențialității datelor sau care se dovedește excesivă (adică nu deservește niciun scop concret de îmbunătățire a calității vieții în comunitate) nu va fi sprijinită financiar prin prezentul fond;
 • Nu propuneți soluții de tipul aplicațiilor care rezolvă o problemă a orașului. Încercați să găsiți modalități de dezvoltare a unor platforme mai complexe, care să integreze aplicații sau funcțiuni deja existente sau care să ofere cadrul de funcționare pentru o soluție identificată;
 • O echipă formată din aceiași membri nu poate depune spre finanțare decât un singur proiect. Cu toate acestea, există posibilitatea ca un membru să apară în maxim două echipe diferite.


Care este calendarul programului?

 • CitySense Hackathon 1.0: 9 iunie 2018
 • Lansare sesiune depunere proiecte: 15 iunie 2018;
 • Termenul limită pentru depunerea proiectelor: 16 iulie 2018, ora 23.59;
 • Selecția proiectelor: 17 – 20 iulie 2018;
 • Anunțarea proiectelor selectate: 23 iulie 2018;
 • Semnarea contractelor de finanțare: 23-25 iulie 2018;
 • Implementarea proiectelor: 26 iulie 2018 – 19 octombrie 2018;
 • Termenul limită maxim pentru depunerea rapoartelor: 1 noiembrie 2018;
 • Eveniment final de prezentare a rezultatelor: 7 noiembrie 2018. 


Cum aplici?

Aplicațiile se depun prin e-mail, la adresa lucia.sevestrean@fundatiacomunitarasibiu.ro, folosind formularul de aici până la data de 16.07.2018, ora 23:59. În 24 de ore de la trimiterea aplicației, veți primi un mail de confirmare. În caz contrar, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0755036172.


Cum contactezi echipa Fundației Comunitare Sibiu?

Pentru asistență sau programări pentru consultanță în scopul definitivării conținutului aplicației de finanțare, ne puteți contacta la adresa lucia.sevestrean@fundatiacomunitarasibiu.ro.

Consultanța pentru forma finală a aplicației se acordă cu programare prealabilă (pe mail), în zilele de luni, miercuri și vineri, între orele 17:00 și 20:00, până în 09.07.2018 inclusiv.

Vă urăm multă baftă!

×

Make an appointment and we’ll contact you.